ÖZEL EĞİTİM NEDİR? | parkakademikozelegitim.com

ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

Türkçe / English

ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir.


Her bireyin gelişim basamakları birbirinden farklıdır ve her bireyin bedensel, bilişsel/zihinsel ve duyuşsal gelişimi de birbirinden farklılıklar gösterebilir. Özel gereksinimli çocuklar bu alanlarda yaşıtlarından farklılaşan bireyleri ifade eder. Özel gereksinimli olan bireyler, bedensel özellikleri ve/veya öğrenme yetenekleri normdan (altında ve üstünde olabilir) oldukça farklılaşan bireyleri ifade eder (Akçamete, 2009, s.32). Özel Eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.(Ataman, 2005, s.19).

ÖZEL EĞİTİME KİMLER İHTİYAÇ DUYAR?

Her insan toplumun bir parçasıdır ve gerekli eğitimi alma hakkına sahiptir. Özel gereksinimli bireyler de içinde bulundukları toplumun birer parçası olduklarına göre, onların da eğitim almaları gerekmektedir. Fakat bu özel eğitimin şekli, özür gruplarına ve onların gereksinimlerine göre değişiklik göstermektedir. Özel öğrenciler, zihinsel gerilik, işitme bozuklukları, konuşma veya dil bozuklukları, görme bozuklukları, ciddi duygusal bozukluklar, ortopedik engelliler, otizm, travmatik beyin hasarı, başka sağlık bozuklukları veya özgül öğrenme yetersizlikleri gibi sorunları olan ve bu nedenle özel eğitime ve bağlantılı hizmetlere gerek duyan çocuklardır. Özel eğitime muhtaç çocuklar çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler.

Özel eğitim, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarını giderecek bir şekilde aldıkları eğitimdir. İdeal olarak, öğretim prosedürleri ayrı ayrı planlanmış ve sistematik olarak da takibi yapılan bu süreçte eğer öğrenciye tipik bir sınıf eğitimi verilirse okulda ve toplumda daha başarılı olur. Onlar için uyarlanmış yardımcı ekipmanlar ve erişilebilirliği sağlanan çevre, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin kişisel benlik yeterliliğinin daha yüksek bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur.


Ortak özel ihtiyaçlar:

  • Öğrenme Sorunları
  • İletişim Sorunları
  • Duygusal Bozukluklar
  • Davranış Bozuklukları
  • Fiziksel Engeller
  • Gelişim Bozuklukları

Bu tür özel ihtiyaçları olan öğrencilerin, öğretime farklı yaklaşım adına özel olarak uyarlanmış öğretim alanı ya da kaynak odasında teknolojiyi kullanma gibi ek eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri de faydalı olacaktır.

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
EN ÖZEL EĞİTİM FIRSATI
HEMEN İLETİŞİME GEÇİN !

Biz Kimiz ?

Park Akademik Özel Eğitim Merkezi, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, down sendromu, dil ve konuşma güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü olan çocukların erken müdahale ve özel eğitim desteğiyle topluma kazandırılması amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Bizi farklı yapan en güçlü yönümüz; Çocukların aktif öğrenmesini, gözlemlemesini, araştırmasını ve farklı müfredatları tecrübe ederek, kendilerine özgü olanla devam etmelerini onları zorlamadan onların ilgi alanlarına eşlik ederek öğretmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken oyun merkezli ilerliyoruz. Böylece çocuk sıkılmadan, baskı altında hissetmeden, kendi becerileri doğrultusunda oyun ile öğreniyor, keşfediyor ve gözlemliyor. Eğitimimizde materyallerin, fiziki yapının, doğanın, çeşitliliğin, yaratıcılığın ve oyuncakların önemine ve öğretmenin süreci kolaylaştırıcı olmasını önemsiyoruz.

Hızlı İletişim Formu

AKADEMİK DANIŞMANLARIMIZ

Akademik danışmanlarımızın bilgisi ve takibi dahilinde özel çocuklarımızın bireysel programlarını hazırlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Protokolü

Prof. Dr. Özalp Ekinci

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Uzm. Sezgin Kartal

Özel Eğitim Uzmanı

HEMEN KAYIT İÇİN ARAYIN !